De GGD uit Rivierenland (de regio tussen de grote rivieren in Nederland) heeft een onderzoek gedaan onder 3700 leerlingen in het voorgezet onderwijs. Tweede tot en met vierde klassers (13 – 16 jaar) werden ondervraagd over alcohol gebruik en onveilige seks. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tegenwoordig minder alcohol drinken maar wel vaker onveilige seks beoefenen.

Tegenover het verleden waar twee derde van de jongeren aangaf wel eens alcohol te hebben gedronken is die nu nog maar de helft. Daarvan werd 30% van de kinderen dronken tegenover 40% 4 jaar geleden toen het onderzoek ook werd gehouden. De daling zou als verklaring hebben dat ouders strenger zijn geworden over alcohol. Dit is ook te merken aan het onderzoek, vier jaar geleden vond de helft van de ouders het prima als hun kind een biertje dronk, nu is dat nog maar 35% van de ouders.

Ook het aantal seksueel actieve jongeren is gedaald in de regio van 19% naar 17%, maar het aantal jongeren daarvan dat het zonder condoom deed is flink gestegen. 50% tegenover 40% vier jaar gelden doet het onveilig. Ook blijkt dat jongens hier eerder laks in zijn dan meisjes en zelfs 4% van deze seksueel actieve jongeren heeft al wel eens ervaring gehad met een seksueel overdraagbare aandoening (SOA).

De grootste reden dat jongeren geen condoom gebruiken is dat ze elkaar vertrouwen, en daarnaast dat het meisje gebruik maakt van de pil. Het is dus tijd dat deze jongeren een betere seksuele voorlichting krijgen!